1990 yılında portatif ve teleskopik tribün üretim ve pazarlamasını yaparak sektöre adım atan şirketimiz bu alanda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet vermiştir.

Olimpiyat oyunları komitesi ve Uluslararası Spor Organizasyonlarında talep edilen sökülüp takılabilir modüler spor tesisleri üretimi ve montajında 2000 li yılların başından bu yana hizmet sunmaktadır.

Tüm bu hizmetlerin projelendirilme ve retim montaj aşaması dalında uzman akademisyen ekibimizin , Arge ve teknik ekibi tarafından takip edilmektedir. Tüm projelerimiz teknik üniversite onaylıdır.

Malzeme bilimi ve teknoloji ışığında dünya sektörel yeniliklerini takip ederek kendi Arge mizde yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve doğru çözüm yollarını bulmaya çalışmaktayız.


Teknolojik gelişmelerin hayatın akışını sürekli değiştirdiği günümüzde bu teknolojik yeniliklere açık olarak kaliteyi de bünyesinde sentezleyip piyasaya yön verebilen bir firma olmak hayli güçtür.

Spor Sanayi kuruluşundan bugüne görev aldığı tüm organizasyonlarda en yüksek preformansı göstermiş ve büyük başarılara imzasını atmıştır. Bu da haklı olarak firmamızın ismini ve yerini sağlamlaştırmıştır. Öyle ki artık bir projenin tesliminde ismimizin hakkını vermek, çalıştığımız kurumların bize olan güvenlerini korumak bizim için en önde gelen bir sorumluluk olmuştur.

İşimiz, değişik mekanlarda, farklı amaçlara yönelik projelerin üretiminde zamana karşı yarışmayı gerekli kılmaktadır. Bunda asıl olan da tasarlanan projenin en doğru ve en kullanışlı şekilinin üretilmesidir. Bu amaçla kendi AR-GE depertmanımızda yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve geçerli çözüm yollarını buluruz. Bu çözüm yollarının üretilmesinde gerektiğinde uzman firmaların teknolojik ortaklıklarıyla da işbirliği yapılmaktadır.

Bu varılan nokta yılların deneyimi ve uzman kadrosu ile Spor Sanayi’nin ulaşmayı hedeflediği temel amacı olmuştur.

Tüm bu yorucu çalışmalardan sonra bize güç veren şey ise müşteri memnuniyeti ve başarma duygusunun verdiği mutluluktur.

Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Mühendisi Yaşar MERAL